Algemene Voorwaarden

Per categorie sorteren

Inzake de Dienstverlening
door bpost

Nederlands

Downloaden

MaxiResponse

Nederlands

Downloaden

Pakketten

Nederlands

Downloaden

Optionele verzekering pakketten

Nederlands

Downloaden

Fulfilment

Nederlands

Downloaden

Collect & Send

Nederlands

Downloaden

Collect & Stamp

Nederlands

Downloaden

Afhaling en Prepostale
Behandeling (UVRD+)

Nederlands

Downloaden

First Service

Nederlands

Downloaden

QuickStamp

Nederlands

Downloaden

Postvolmachtkaart

Nederlands & Duits

Downloaden
Herunterladen

Geadresseerde Zendingen (Nationaal)

Nederlands & Engels

Downloaden
Download

Geadresseerde Zendingen (Klanten Uitgestelde Vergoeding – Conventionele Tarieven - Nationaal)

Nederlands

Downloaden

Postbussen

Nederlands & Duits

Downloaden
Herunterladen

Filatelieproducten - Stamps & Philately

Nederlands

Downloaden

Abonnementsvoorwaarden filatelieproducten – Stamps & Philately

Nederlands

Downloaden

Erkenningsvoorwaarden
voor een zegelwinkel

Nederlands

Downloaden

Afhaling ten Huize

Nederlands

Downloaden

Afhaling ten Huize per Vrachtwagen

Nederlands

Downloaden

Tijdschriften

Nederlands

Downloaden

Distripost

Nederlands & Engels

Downloaden
Download

Verhuisdienst (Particulieren)

Nederlands

Downloaden

Doorzenddienst (PRO en Particulieren) en Verhuisdienst (PRO)

Nederlands

Downloaden

bpaid

Nederlands

Downloaden

Poststorting

Nederlands

Downloaden

Nationale Postwissel

Nederlands

Downloaden

mybpost bizz

Nederlands

Downloaden

Privacy notice mybpost bizz

Nederlands

Downloaden

Track and Trace

Nederlands

Downloaden

Mijnvoorkeuren.be

Nederlands & Engels

Downloaden
Download

Gift card

Nederlands

Downloaden

Mobile Postcard

Nederlands & Engels

Downloaden
Download

MyStamp

Nederlands

Downloaden

MyStamp pro

Nederlands

Downloaden

Het versturen van de
Europese nummerplaten

Nederlands

Downloaden

Postrekeningen-courant van de Staat en voor de postrekeningen-courant
van de organismen of instellingen waarvan sprake in het koninklijke
besluit van 15 juli 1997

Nederlands

Downloaden

N.B.: De Bijzondere Voorwaarden Pay@Finpost, Verbinding Systeem Isabel & e-Mass Payments Channel voor de PRC van de Federale Overheden kunnen worden verkregen:

  • Middels een gewone, ongefrankeerde brief, gericht aan het correspondentieadres: Financiële Post, Dienst Postrekeningen-courant, 1100 Brussel;
  • Middels een e-mail aan postal.accounts@bpost.be;

Raadpleeg ook de website www.bpost.be voor meer informatie over de producten en diensten die worden aangeboden door bpost bank.